Skip to content

Andraž Gombač

Andraž Gombač (1980) je diplomiral iz primerjalne književnosti in slovenistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Deluje kot urednik kulturne redakcije na Primorskih novicah. Doslej je spremne besede objavil v pesniški zbirki Ervina Fritza Dolgi pohod, v ponatisu romana Rudija Šeliga Triptih Agate Schwarzkobler in v ponatisu mladinskega
romana Ferenca Molnárja Dečki Pavlove ulice.