Skip to content

Anton Vratuša in Sandi Volk

Anton Vratuša (1915–2017) je bil slovenski politik, diplomat, publicist, borec NOB in slavist. Leta 1941 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani doktoriral z disertacijo Levec in Ljubljanski zvon, leta 1950 pa je ob delu končal tudi tretjo stopnjo študija družbenih ved na Visoki politični šoli v Beogradu. Že v času študija se je uveljavljal v jezikoslovju, literarni zgodovini in kritiki. Med letoma 1988 in 2002 je bil predsednik odbora SAZU za preučevanje narodnih manjšin in ustanovitelj Inštituta za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU (zdaj Inštitut za izseljenstvo in migracije). V svojem življenju je objavil več kot 350 razprav in člankov v domačih in tujih znanstvenih ter strokovnih časopisih. Bil je tudi častni član Slavističnega društva Slovenije.

Sandi Volk