Skip to content

Branko Čegec

Branko Čegec (1957, Vrbovec, Hrvaška) je pesnik. Je prvi avtor hrvaške srednje generacije, ki je v slovenščini dobil zaokrožen prerez svojega izbranega dosedanjega ustvarjanja.

Portret: Branko Čegec
Branko Čegec