Skip to content

Bratko Bibič

Bratko Bibič (1957, Ljubljana), po izobrazbi magister filozofije, je mednarodno uveljavljen skladatelj, harmonikar in vokalist. Velja za enega pionirjev t. i. emancipacije harmonike. Vzporedno z glasbenim delovanjem se poklicno in ljubiteljsko ukvarja z raznoličnimi umetnostnimi praksami, zlasti s filmom, kot tudi s kulturnimi študijami in kulturno politiko. Je avtor številnih publikacij.

Portret: Bratko Bibič
Bratko Bibič