Skip to content

Erika Fischer Lichte

Erika Fischer-Lichte (1943, Hamburg) je ena od najuglednejših raziskovalk na področju kulturnih študij. Ukvarja se z raziskovanjem dramatike, gledališča in performansa ter poučuje na Inštitutu za teatrologijo pri Freie Universität v Berlinu.

Portret: Erika Fischer Lichte
Erika Fischer Lichte