Skip to content

Ilija Trojanow

Ilija Trojanow (1965, Sofija, Bolgarija), je pisatelj in pravnik. Pisateljski prodor mu je uspel leta 2006 z romanom Zbiralec svetov. Živel in delal je na različnih koncih sveta, zaenkrat se je ustalil na Dunaju.

Portret: Ilija Trojanow
Ilija Trojanow