Skip to content

Janko M. Lozar

Janko M. Lozar (1973, Črnomelj), je predavatelj na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Njegovo raziskovalno delo se umešča v fenomenološko polje in izhaja predvsem iz razmislekov o nihilizmu, krizi evropske umnosti in zgodovini biti, kot so jih razvijali Nietzsche, Husserl in Heidegger. Doslej je objavil več znanstvenih člankov v domačih in mednarodnih znanstvenih revijah.

Portret: Janko M. Lozar
Janko M. Lozar