Skip to content

Marjan Rožanc

Marjan Rožanc (1930 – 1990) se je rodil v Slapah pri Ljubljani. Velja za najpomebnejšega slovenskega esejista in enega najvidnejših pisateljev zadnje tretjine 20. stoletja. Za roman Ljubezen je prejel nagrado Prešernovega sklada. Za svoje delo na področju športa je prejel več priznanj, med drugim zlato Bloudkovo značko. Po njem se imenuje nagrada za najboljšo esejistično knjigo.

Portret: Marjan Rožanc
Marjan Rožanc