Skip to content

Marko Švabič

Marko Švabić (1949–1993, Ljubljana) je bil novinar in pisatelj. Objavljal je v Tribuni in Problemih, v obeh uredništvih je bil urednik, sodeloval pa je tudi pri skupinah OHO in Katalog. Svoje novele je zbral v knjigah Sonce, sonce, sonce, Ljubavne povesti, Bitka proti prahu, Poet in polis in Črna luknja, dramsko besedilo in dve radijski igri pa je objavil pod skupnim naslovom Mlad junak. Pisal je tudi radijske igre za otroke.