Skip to content

Miloš Bavec

Miloš Bavec (1969) je doktor znanosti ter znanstveni sodelavec Geološkega zavoda Slovenije. Njegova katerega glavna področja raziskovanja so geologija kvartarja, površinski procesi, aktivna tektonika, paleoseizmologija, seizmotektonika, geohazard, strukturna geologija ter glacijalna geologija.