Skip to content

Miran Štuhec

Miran Štuhec (1952, Maribor), literarni zgodovinar, literarni teoretik in univerzitetni profesor, se posveča raziskovanju slovenske proze 19. in 20. stoletja. Napisal je več strokovnih knjig in prispevkov s tega področja, pri Beletrini so izšla njegova dela Naratologija – med teorijo in prakso, Slovenska esejistika od začetkov do leta 1950 ter Žive besede in prodorne misli.

Portret: Miran Štuhec
Miran Štuhec