Skip to content

Nela Malečkar

Nela Malečkar naravno in profesionalno goji komunikacijo najbolj žlahtne vrste - dialog. Dati sebe v oklepaj, a biti kljub temu ves čas pogovora intenzivno prisoten, je mojstrstvo osebne zrelosti in vrhunskega novinarstva. V njih sogovornik/ca dobi dovolj prostora, da se izrazi in pokaže, kdo je. Beremo Debeljaka, Ihana, Vilfana, Makarovičevo, itn., ne pa predvsem Nele Malečkar, kar je značilno za slabe novinarje. Ti slehernega vprašanca nategnejo na svoje kopito in permanentno klonirajo sami sebe. Malečkarjeva se zaveda neponovljivosti izbranih osebnosti, zato je v vsakem intervjuju sveža. Ker je drugačna. In zato eden redkih originalov sodobnega slovenskega žurnalizma.

Portret: Nela Malečkar
Nela Malečkar