Skip to content

Olga Hapeyeva

Olga Hapeyeva (1982, Belorusija). Pesnica, pisateljica in prevajalka. Do sedaj je objavila sedem samostojnih del, za katera je prejela več nagrad. Doktorirala je iz jezikoslovja, zaposlena pa je kot izredna profesorica. Njeno raziskovalno področje zajema lingvistiko, filozofijo jezika, sociologijo telesa ter vprašanja enakosti spolov v kulturi in literaturi. Njena literarna dela so prevedena v angleški, nemški, poljski, makedonski, češki in litovski jezik, sama pa prevaja iz angleščine, nemščine, kitajščine, latvijščine in japonščine. Sodeluje v skupnih projektih z ustvarjalci elektronske glasbe in v avdio-vizualnih performansih.

Portret: Olga Hapeyeva
Olga Hapeyeva