Skip to content

Petar II. Petrović Njegoš

Petar II. Petrović Njegoš (1813–1851), srbski pesnik, filozof, črnogorski vladar in cetinjski metropolit, ki ga je Jernej Kopitar imenoval »slovanski David«. Njegova dela veljajo za ena
najpomembnejših v črnogorski književnosti. Njegoš je bil poleg rimskega papeža, ki je bil tudi poglavar cerkvene države, zadnji evropski vladar, ki je združeval posvetno in cerkveno oblast. V obdobju južnoslovanske nacionalne romantike je v treh letih (1845–1847) zasnoval in spisal črnogorsko trilogijo: najprej filozofsko-religiozni spev Luč mikrokozmosa, nato zgodovinski dramski poskus Lažni car Šćepan Mali ter zgodovinsko panliterarno poemo Gorski venec.