Skip to content

Primož Lampič

Primož Lampič (1957, Ljubljana, Slovenija) je kustos za fotografijo Muzeja za arhitekturo v Ljubljani. Je član Društva slovenskih likovnih kritikov in občasno eden od selektorjev društvenih razstav sodobne likovne umetnosti.

Portret: Primož Lampič
Primož Lampič