Skip to content

Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke (1875 – 1926) se je rodil v Pragi. Je eden najpommebnejših lirskih pesnikov v zgodovini nemškega pesništva. Poleg pesmi je objavil pripovedi, spise o umetnosti in kulturi in prevode proze in poezije, predvsem iz francoskega jezika. Pomemben del njegovega literarnega opusa sestavljajo tudi pisma.

Portret: Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke