Skip to content

Urška Perenič

Urška Perenič (1982) je literarna zgodovinarka, izredna profesorica za slovensko književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Več let je predavala na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in gostovala na Inštitutu za slavistiko Univerze na Dunaju. Bila je znanstvena sodelavka pri mednarodnih raziskovalnih projektih »Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/Koroška« in »Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe« ter domačih raziskovalnih projektih »Prostor slovenske literarne kulture«, »Nacionalni pesniki in kulturni svetniki« ter »Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju« pod vodstvom ZRC SAZU. Je vodja projekta »Wikivir: Slovenska leposlovna klasika na spletu«. Urška Perenič je avtorica znanstvene monografije in učbenika s področja empirične literarne vede, soavtorica znanstvenokritične izdaje pisemske korespondence tržaškega pisatelja Borisa Pahorja ter avtorica faksimilirane izdaje prvega slovenskega dnevniškega romana Luize Pesjakove. Bila je tudi članica Strokovne komisije za književnost pri Prešernovem skladu.

Portret: Urška Perenič
Urška Perenič