Skip to content

Vilem Flusser

Vilém Flusser (1920 – 1991) se je rodil v Pragi. Bil je filozof, pisatelj in novinar, velja za klasika teroije komuniciranja. Njegova berljiva in artikulirana misel je izrazito meddisciplinarna, saj povezuje filozofski, antropološki in sociološki pristop s komunikološkim in politološkim.

Portret: Vilem Flusser
Vilem Flusser