Skip to content

Vlada Urošević

Vlada Urošević (1934, Skopje, Makedonija) je pesnik, pisatelj, kritik, esejist, prevajalec, literarni znanstvenik in profesor primerjalne književnosti. Francoska vlada mu je podelila naziv vitez reda umetnosti in literature in oficir reda umetnosti in literature za njegov prispevek k približevanju francoske poezije makedonski publiki. Uredil je nekaj antologij makedonske, jugoslovanske in francoske literature. Veliko del je prevedel iz makedonščine v srbščino, iz francoščine pa je v makedonščino prevedel dela Baudelaira, Rimbauda, Apollinairja, Bretona, Michauxa, Bosqueta.

Portret: Vlada Urošević
Vlada Urošević