Skip to content

Vladimir Kavčič

Vladimir Kavčič (1932–2014, Podgora) je za roman Zapisnik (1973), ki govori o dachauskih procesih, dobil Prešernovo nagrado, a jo je na zahtevo politike preklical. Osrednji temi njegovih romanov sta druga svetovna vojna in čas po njej. Med drugim je avtor romanov Pustota, Somrak in Vrnitev v izginule kraje. Poleg romanov je napisal še dve novelistični zbirki, radijske igre in dramska dela. Leta 1978 je prejel nagrado Prešernovega sklada in Prešernovo nagrado gorenjskih občin, dvakrat pa tudi Kajuhovo nagrado.

Portret: Vladimir Kavčič
Vladimir Kavčič