Skip to content

Walter Benjamin

Walter Benjamin (1892 – 1940) se je rodil v Berlinu. Bil je filozof, pisatelj in prevejalec. S svojimi deli je zaznamoval filozofijo prve polovice 20. stoletja in pustil pečat na področju literarne kritike in historičnega materializma. Sodeloval je s frankfurtsko šolo in nemškim dramatikom Bertoltom Brechtom.

Portret: Walter Benjamin
Walter Benjamin