Skip to content

Zorko Simčič

Zorko Simčič (1921) se je rodil v Mariboru. Je pesnik, pisatelj, dramatik, esejist in publicist. V mladosti je emigriral v Buenos Aires, kjer je bil organizator kulturnega življenja pri Slovenski kulturni akciji in urednik revije Meddobje. Njegov roman Človek na obeh straneh stene, za katerega je prejel nagrado Prešernovega sklada, spada med najpomembnejša dela slovenske povojne proze. Od leta 2006 je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Portret: Zorko Simčič
Zorko Simčič