Skip to content

Zorko Simčič

Zorko Simčič (1921) je pesnik, pisatelj, dramatik, esejist in publicist, ki se je rodil v Mariboru, v  mladosti pa je emigriral v Buenos Aires, kjer je bil organizator kulturnega življenja pri Slovenski kulturni akciji in urednik revije Meddobje. Od leta 2006 je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Leta 2019 je v knjigi Dohojene stopinje s Francetom Pibernikom razgrnil svoje ustvarjalno bogato življenje.

Portret: Zorko Simčič
Zorko Simčič