Skip to content

Antična miturgija

Avtor: Svetlana Slapšak


  • leto izida: 2017
  • št. str.: 700
  • isbn: 9789612842772
  • cena: 29,00 EUR
  • leto izida: 2017
  • št. str.: 700
  • isbn: 9789612843557
  • cena: 21,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Antični miti imajo ključno vlogo v produkciji besedil in podob
v vsakem imaginariju evropskih, pa tudi neevropskih kultur:
so največja zakladnica naracij v kulturni antropologiji. Knjiga
pokriva področje grških in rimskih mitov in obenem povezuje
mite in kulturno-antropološke pojave celotnega starega
sveta, v katerem igrajo pomembno vlogo tudi balkanske povezave
kultnih osnov, različic mitov in njihove recepcije. Na osnovi
razlage okrog dvesto antičnih mitov – mitoloških likov,
zgodb in njihove recepcije – avtorica razgrne nov pristop k
preučevanju mitologije, ki ga opredeljuje tudi avtoričin termin
»miturgija«. Knjigo je mogoče brati kot mitološki priročnik,
zbirko tematsko povezanih esejev ali kot zbirko zgodb, ki
spodbujajo bralčevo asociativnost, kreativnost in klasično
izobrazbo.

Recenzije

»Knjiga, ki je vredna, da je vseskozi na dosegu roke. «
-(MMC).

»Veličastna knjiga. Kot bi nam z njo ponudila esenco znanja vseh antičnih knjižnic.«
-(Delo).

»Na tej točki bomo bralstvo prepustili branju te grandiozne in leksikalno zasnovane knjige, ki jo seveda v neprimerno širšem obsegu od predstavljenega toplo priporočamo v branje. «
-(Delo).

O avtorju

Svetlana Slapšak (1948) je kritičarka, znanstvenica, antropologinja in doktorica antičnih študij. Je avtorica številnih del s področja antropologije, lingvistike, klasičnih študij, študij spola, balkanologije in komparativistike. Objavila je več kot 50 knjig, preko 400 znanstvenih študij in več kot 1000 esejev.

Več o avtorju