Skip to content

Auguste Rodin

Avtor: Rainer Maria Rilke


  • leto izida: 2006
  • št. str.: 104
  • isbn: 9789612420802
  • cena: 5,00 EUR
  • leto izida: 2006
  • št. str.: 104
  • isbn: 9789612426651
  • cena: 4,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Rilkejev zapis o Rodinu je več kot biografija enega najpomembnejših kiparjev vseh časov. Rilke, ki je vrsto let delal kot Rodinov osebni tajnik, nam z vso pesniško senzibilnostjo in očarljivo zmožnostjo vživljanja v ustvarjalne dileme in postopke kiparja pričara njegov ustvarjalni svet. Knjiga za vse, ki razmišljajo o umetnosti kot realizaciji življenja.

Recenzije

»Rilkejev zapis o Rodinu je več kot biografija enega najpomembnejših kiparjev vseh časov. Knjiga za vse, ki razmišljajo o umetnosti kot realizaciji življenja. (Biblos)«

O avtorju

Rainer Maria Rilke (1875 – 1926) se je rodil v Pragi. Je eden najpommebnejših lirskih pesnikov v zgodovini nemškega pesništva. Poleg pesmi je objavil pripovedi, spise o umetnosti in kulturi in prevode proze in poezije, predvsem iz francoskega jezika. Pomemben del njegovega literarnega opusa sestavljajo tudi pisma.

Več o avtorju