Skip to content

Brodišče

Avtor: Toon Tellegen

Prevod: Mateja Seliškar Kenda

Del zbirke: Beletrina

Kategorija: Prevodno leposlovje, Poezija, Razprodane knjige


  • leto izida: 2012
  • št. str.: 239
  • isbn: 9789612425043
  • cena: 25,00 EUR

O knjigi

Pričujoča zbirka Brodišče prinaša več kot sto pesmi po avtorjevem izboru in ponuja dragocen vpogled v njegovo plodno pesniško ustvarjanje od leta 1980 do danes. S svojimi grotesknimi, nadrealističnimi parabolami o človeški naravi in občutjih se Tellegen osredotoča na najrazličnejše vidike človekovega notranjega in zunanjega sveta. Čeprav njegove pesmi odlikuje izrazita igrivost in celo absurdnost, pa njihova filozofska podstat sodobnega bralca napeljuje k ponovnemu, neciničnemu in poglobljenemu razmisleku o večnih vprašanjih človeškega bitja in bivanja. Uveljavljene, konvencionalne podobe v Tellegenovih pesmih dobivajo neznane, presenetljive pomene, abstraktni pojmi postanejo otipljivi, preplet metaforičnih in dobesednih pomenov besed pa v pesmi privede do novega, skrivnostnega, nekoliko nenavadnega pogleda na svet.

Recenzije

»Sodobni nizozemski pesnik, pisatelj in dramatik Toon Tellegen je, kot ga spoznavamo v avtorskem izboru njegovih pesmi Brodišče, zavezan iskrenosti in nepopustljivemu, včasih tudi bolečemu iskanju resnice v literaturi. V zbirki preverja pojme, kot so ljubezen, smrt, resnica … in pri tem brodi čez plitvine in globine večnih vprašanj bivanja – od tod tudi naslov knjige. (www.ars.rtvslo.si)«

O avtorju

Toon Tellegen (1941, Brielle, Nizozemska) je pisatelj, pesnik in zdravnik. Piše za otroke in odrasle, njegov literarni opus obsega več kot dvajset pesniških zbirk in več kot štirideset knjig za otroke. Za svoja dela je prejel več mednarodnih literarnih nagrad, med njimi nagrado Popescu.

Več o avtorju