Skip to content

Čas kratke zgodbe

Antologija slovenske kratke zgodbe


  • leto izida: 1998
  • št. str.: 344
  • isbn: 9789616211666
  • cena: 12,52 EUR

O knjigi

Ta knjiga prinaša izbor slovenskih kratkih zgodb, napisanih in objavljenih v zadnjih dveh desetletjih. Osnovna ideja izbora izhaja iz dejstva, da je v tem obdobju kratka zgodba na Slovenskem doživela silovit razmah, česar ni mogoče pripisati zgolj ameriškemu vplivu – tam pride do podobnega pojava v sedemdesetih in osemdesetih letih –, temveč bržkone tudi globljim okoliščinam, povezanim na eni strani z »duhom časa«, na drugi pa s posebnostjo literarne zvrsti, imenovane »kratka zgodba«. Naš izbor si je prizadeval zbrati najraznovrstnejše, a tudi dovolj zanimive in kakovostne primerke – vzorčne ali mejne – te zahtevne zvrsti, z namenom, da bi bolj kot »najgostejše jedro« predstavil »pisano paleto« kratke zgodbe v tem času, tisto torej, kar se zdi za v naslovu imenovani pojav najbolj značilno.

Izbral in spremno besedo napisal Tomo Virk.