Skip to content

Človekove pravice in ustavna demokracija

Avtor: Ciril Ribičič


  • leto izida: 2010
  • št. str.: 743
  • isbn: 9789612423117
  • cena: 29,00 EUR
  • leto izida: 2010
  • št. str.: 743
  • isbn: 9789612426026
  • cena: 9,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Knjiga v sedmih poglavjih prvega dela govori o posameznih vidikih ustavnosodnega odločanja, pri čemer izstopa obravnava najboljših, »veličastnih« odločb Ustavnega sodišča. V drugem delu so objavljena avtorjeva ločena mnenja iz obdobja, ko je bil ustavni sodnik (2000–2009). Po avtorjevi oceni so ločena mnenja podobna ameriškim, so podpisana, subjektivno obarvana, osvobojena oblikovnih spon in vsebinskih šablon, značilnih za odločbo. Odločba ob njih izpade kot formalna, preveč brezosebna, formalizirana in neinventivna. Zaton ločenih mnenj bi pomenil začetek konca poslanstva ustavnega sodnika in smisla obstoja Ustavnega sodišča. Spremno besedo je prispeval evropski sodnik dr. Boštjan M. Zupančič. Knjiga vsebuje tudi imensko in stvarno kazalo, pregled uporabljene literature in podatke o avtorju.

Recenzije

»Ribičič je v knjigi prepričljiv pri prikazu, da je funkcijo ustavnega sodnika razumel tako, kot jo je treba razumeti: kot poslanstvo in ne kot uradniško službo ... kot odločen nadzor nad delom represivnih organov, kot nalogo pogumnega, ustvarjalnega in razvojnega branja ustave ipd. Tudi kot priložnost za empatijo kot sposobnosti vživeti se v položaj posameznika – pritožnika. In nenazadnje, kot funkcijo, ki je ne smejo zasesti posamezniki, ki se s svojim preteklim delom niso dokazali ... (Dr. Andraž Teršek)«

O avtorju

Dr. Ciril Ribičič (1947, Ljubljana) je kot redni profesor Pravne fakultete v Ljubljani predaval ustavno pravo, evropsko pravo človekovih pravic in volilno pravo. Deset let je bil poslanec Državnega zbora in devet let ustavni sodnik. Bil je dolgoletni član Beneške komisije pri Svetu Evrope. Sedaj je direktor Inštituta za ustavno pravo in zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Napisal je veliko člankov in knjig o ustavnem pravu, volitvah in človekovih pravicah. Leta 2010 je v zbirki Koda izšla njegova knjiga Človekove pravice in ustavna demokracija.

Več o avtorju

Druge knjige tega avtorja