Skip to content

Digitalni videz

Avtor: Vilem Flusser

Prevod: Špela Virant

Del zbirke: Koda

Kategorija: Humanistika in družboslovje


  • leto izida: 2000
  • št. str.: 256
  • isbn: 9789616356336
  • cena: 2,00 EUR

O knjigi

Flusserjeva teoretska misel nas uvaja v svet umetnega, ki nas kot splet komunikacijskih poti in simbolov ščiti pred grozo vprašanj o smrti in nesmiselnosti življenja. Flusser razume človeka kot samotno žival, ki skuša premagati svojo tragično samotnost z izgradnjo simbolnega sveta komunikacij. Izhajajoč od tod si Flusser v pričujočem izboru esejev zastavlja temeljna vprašanja o zvezi zgodovine in pisave, koncu zgodovine in zlomu prevlade abecedne kode, naravi t. i. tehniških slik, površine kot nosilke nove sporočilnosti in ne nazadnje o krizi zgodovinskega in znanstvenega koncepta Zahoda spričo fundamentalne destabilizacije njegovih linearnih kod.

O avtorju

Vilém Flusser (1920 – 1991) se je rodil v Pragi. Bil je filozof, pisatelj in novinar, velja za klasika teroije komuniciranja. Njegova berljiva in artikulirana misel je izrazito meddisciplinarna, saj povezuje filozofski, antropološki in sociološki pristop s komunikološkim in politološkim.

Več o avtorju