Skip to content

Doberdob

Avtor: Prežihov Voranc


  • leto izida: 2014
  • št. str.: 510
  • isbn: 9789612429614
  • cena: 35,00 EUR
  • leto izida: 2014
  • št. str.: 510
  • isbn: 9789612840235
  • cena: 17,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Roman Doberdob (1940) je kronikalna vojna pripoved, spomin na boj za preživetje v vihri 1. svetovne vojne. Štirje deli romana sestavljajo mozaik ključnih dogodkov, ki določijo usodo vpoklicanih vojakov. V prvih dveh delih, naslovljenih »Črna vojska« in »Doberdob«, je dogajanje prežeto z avtobiografskimi elementi, saj Prežih preko junaka Amuna Mohorja opisuje lastno vojno izkušnjo: vstop v avstro-ogrsko vojsko, spopade na ognjeni črti avstrijsko-italijanske fronte in prebeg na italijansko stran. V drugih dveh delih roman slika prizore naraščajočega nezadovoljstva bolnih in lačnih pripadnikov 17. pehotnega polka v zalednem taborišču »Lebring«, kar privede do krvavega zatrtja upora slovenskih vojakov v »Judenburgu«. V romanu Doberdob Prežih preko posameznih človeških usod izrisuje kompleksno sliko kolektivne izkušnje vojne, v kateri ni zmagovalcev.

Recenzije

»Klasični slovenski roman iz leta 1940, ponovno izdan ob stoletnici začetka prve svetovne vojne (in opremljen s spremno besedo Igorja Grdine), v katerem je Prežihov Voranc tudi avtobiografsko opisal lastno izkušnjo v spopadih velike vojne. Doberdob je jasno razčlenjen, kompozicijsko jasen, kompleksen in z izdelanimi liki zgrajen štiridelni roman, ki ga je Voranc snoval skoraj desetletje, v njem pa je prek junaka Amuna Mohorja – v nadaljevanju, ko opisuje krvavo zatrtje upora bolnih in lačnih slovenskih vojakov v Judenburgu pa tudi drugih človeških usod – zaobjel še danes aktualno spoznanje, da v vojnah preprosto ni zmagovalcev. Dokumentaristično.«

O avtorju

Prežihov Voranc - Lovro Kuhar (1893–1950) velja za najpomembnejšega prozaista slovenskega socialnega realizma. Glavnina njegovih del, tako v novelistični kot v romaneskni zvrsti, je nastala v obdobju med obema vojnama. Bil je aktivno vpleten v družbene in politične preobrate, dejavno udeležen že v prvi svetovni vojni, nato je sodeloval pri agitaciji za slovensko stran v koroškem plebiscitu in kasneje v evropskem komunističnem gibanju, zaradi česar je emigriral, večkrat pa je bil tudi zaprt. Temelj Prežihovega pripovednega sveta je posameznik kot del skupnosti, predvsem pa velja Prežih za pisatelja, ki je slovenskim bralcem odkril koroško pokrajino. Njegovi romani Požganica, Jamnica in Doberdob prikazujejo usode ljudi v času zgodovinskih premikov in predstavljajo spoj realističnega romana ter tradicije ljudskega pripovedništva.

Več o avtorju