Skip to content

Dohojene stopinje: pogovori o življenju in ustvarjanju

Avtor: Zorko Simčič, France Pibernik


  • leto izida: 2019
  • št. str.: 552
  • isbn: 9789612845155
  • cena: 29,00 EUR
  • leto izida: 2019
  • št. str.: 500
  • isbn: 9789612845667
  • cena: 21,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Pibernik, odličen poznavalec slovenske emigracije in vojno-povojnega časa, v knjigi razpira življenje starejšega Simčiča, ki odgovarja živo in natančno, kot bi se dogodki vršili pred nami. Odpirajo se stare rane, nekatere že dobro zaceljene in prečiščene, druge žive in skeleče: »Da so tudi komunisti točno vedeli, kaj so domobranci v resnici, pove tudi to, da so po koncu vojne s tako nujo zahtevali vrnitev domobrancev iz nemških taborišč in jih umorili. Niso jih pobili samo kot bivše sovražnike, torej zgolj iz maščevalnosti, ampak predvsem kot morebitne bodoče nasprotnike.« Iz Maribora potujemo v medvojno Ljubljano, Celovec, Trst, Rim, v Argentino in nazaj v Ljubljano, medtem pa listamo Simčičevo ustvarjalno bogato življenje. 

Recenzije

»Zorko Simčič ni izjemen le zaradi svoje raznolikosti,  ampak tudi zaradi tematike, ki jo razpirajo njegova mojstrsko izpisana literarna in polliterarna besedila, tematike sodobnega desetništva, aktualizirane v kontekstu naše nedavne zgodovine.«
-(MMC).

»Ni mi preostalo drugega, kot da sem vzljubil svojo usodo.«
-(Zorko Simčič za Poglede).

»Zorko Simčič, ki je eden najpomembnejših pisateljev naše povojne proze, je v pogovorih odstrl mnoge podrobnosti svojega življenja, podal pa jih je v živem jeziku, izredno odprto in brez slehernega zadržka. Izjemen in dragocen dokument časa.«
-(Špelca Mrvar, Bukla).

»Zgodovina zadnjega stoletja, kot bi jo bralec sam doživel, če bi v njej živel.«
-(Bernard Nežmah).

O avtorju

Zorko Simčič (1921) je pesnik, pisatelj, dramatik, esejist in publicist, ki se je rodil v Mariboru, v  mladosti pa je emigriral v Buenos Aires, kjer je bil organizator kulturnega življenja pri Slovenski kulturni akciji in urednik revije Meddobje. Od leta 2006 je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Leta 2019 je v knjigi Dohojene stopinje s Francetom Pibernikom razgrnil svoje ustvarjalno bogato življenje.

Več o avtorju