Skip to content

Družba spektakla, komentarji k družbi spektakla. Panegirik

Avtor: Guy Debord

Prevod: Meta Štular, Tanja Lesničar Pučko

Del zbirke: Koda

Kategorija: Razprodane knjige, Prevodno leposlovje, Humanistika in družboslovje


  • leto izida: 1999
  • št. str.: 256
  • isbn: 9789616211086
  • cena: 4,18 EUR

O knjigi

Knjigo Družba spektakla pogosto označujejo tudi kot Kapital nove generacije. Primerjava vzdrži kritiko. Debordov namen je bil napisati vseobsegajočo kritiko socialnih in političnih manifestacij sodobnih oblik produkcije, s posebnim poudarkom na analizi medijske produkcije kulture in ideologije spektakla. Analiza, ki jo je ponudil leta 1967, je danes prav tako avtoritativna, kot je bila takrat. Delo, ki se umešča med provokativni manifest in študijsko analizo moderne politike, sodi med tista, ki so »pogosto citirana, redko brana« – ob tem, da ga morejo le redki citirati. Ko je Debord približno 20 let kasneje objavil Komentarje k Družbi spektakla, je v njih predvsem komentiral pomembnost sodobnih dogodkov in pri tem ni čutil potrebe, da bi revidiral katero od svojih izvirnih tez. Družba spektakla predstavlja tisti vidik situacionistične teorije, ki opisuje prav to, kako družbeni red, ki ga vsiljuje sodobna globalna ekonomija, vzdržuje, nadaljuje in razširja svoj vpliv z manipulacijo reprezentacij. Status quo družbenih razmerij se ne opira več na (pri)silo ali na znanstveno ekonomijo, marveč se posreduje s podobami.

Recenzije

»Knjigo in film »Družba spektakla« avtorja Guya Deborda pogosto označujejo kot Kapital nove generacije. Primerjava vzdrži kritiko. Debordov namen je bil napisati vseobsegajočo kritiko socialnih in političnih manifestacij sodobnih oblik produkcije, s posebnim poudarkom na analizi medijske produkcije kulture in ideologije spektakla. (www.zofijini.net)«

O avtorju

Guy Debord (1931 – 1994) se je rodil v Parizu. Bil je filozof, avantgardist in poznavalec Marxa ter filmski ustvarjalec. Urejal je revijo Internationale Situationniste, ki jo je izdajala situacionistična internacionala.

Več o avtorju