Skip to content

Ena je groza

Avtor: Tine Hribar

Del zbirke: Koda

Kategorija: Humanistika in družboslovje


  • leto izida: 2010
  • št. str.: 438
  • isbn: 9789612422882
  • cena: 27,20 EUR
  • leto izida: 2010
  • št. str.: 438
  • isbn: 9789612426392
  • cena: 12,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

To je knjiga o grozi in grozodejstvih 20. stoletja, obenem pa o navajenosti na ta grozodejstva v našem 21. stoletju. Groza, o kateri pripoveduje pesem Srečka Kosovela, ki je dala knjigi naslov, je brez časovnih določil in omejitev. Je trans-epohalna. Knjiga akademika dr. Tineta Hribarja jo jemlje kot izhodišče analize, ki v nadaljevanju s kritičnim pogledom obravnava stališča vodilnih slovenskih mislecev – od Edvarda Kocbeka in Dušana Pirjevca do Slavoja Žižka in Gorazda Kocijančiča – o ključnih dogodkih slovenstva ob koncu druge svetovne vojne. Poudarek je na njihovem pogledu na sprepletenost triumfalnih in tragičnih vidikov slovenske zgodovine.

Recenzije

»To je knjiga o grozi in grozodejstvih 20. stoletja, obenem pa onavajenosti na ta grozodejstva v našem 21. stoletju. Groza, o kateri pripoveduje pesem Srečka Kosovela, ki je dala knjigi naslov, je brezčasovnih določil in omejitev. Je trans-epohalna. Knjiga akademika dr. Tineta Hribarja jo jemlje kot izhodišče analize, ki v nadaljevanju skritičnim pogledom obravnava stališča vodilnih slovenskih mislecev - od Edvarda Kocbeka in Dušana Pirjevca do Slavoja Žižka in Gorazda Kocijančiča - o ključnih dogodkih slovenstva ob koncu druge svetovne vojne. Poudarek je na njihovem pogledu na sprepletenost triumfalnih in tragičnih vidikov slovenske zgodovine. (www.dnevnik.si)«

O avtorju

Akademik Dr. Tine Hribar (1941, Gorčica pri Ihanu) je avtor številnih del s področja filozofije, njegov interes velja še posebej področju fenomenologije, zlasti Heideggerjevega mišljenja biti, filozofije religije in sodobne teologije, filozofije umetnosti ter teorije znanosti.

Več o avtorju