Skip to content

Fenomenologija zaznave

Avtor: Maurice Merleau Ponty

Prevod: Špela Žakelj

Del zbirke: Koda

Kategorija: Razprodane knjige, Prevodno leposlovje, Humanistika in družboslovje


  • leto izida: 2006
  • št. str.: 495
  • isbn: 9789612420857
  • cena: 19,99 EUR

O knjigi

Fenomenologija zaznave je osrednje delo francoskega filozofa in dolgoletnega predavatelja na znanem pariškem College de France. Merleau-Ponty je velik del svojega dela posvetil reartikulaciji dualističnih razmerij, kot je razmerje med subjektom in objektom ali razmerje med jazom in svetom. V svojem zgodnjem in srednjem ustvarjalnem obdobju je Merleau-Pontyjeva misel te dualizme obravnavala z vidika dvojice živečega in eksistencialnega telesa, pri čemer je Merleau-Ponty opozarjal, da je pomen telesa (ali telesa-subjekta), pogosto deležen nezadostne pozornosti znotraj filozofskih tradicij. V Fenomenologiji zaznave Merleau-Ponty priostri kritiko klasične dihotomije telesa in duha. Problematizacija tega razmerja je seveda razumljiva s stališča filozofske konstitucije telesa kot objekta, preko njega pa ideje objektivnega sveta, ki obstaja zunaj nas. Kakor hitro Merleau-Ponty problematizira ta koncept, implicitno vrši kritiko predstave sveta, ki je v celoti ločen od mislečega subjekta. Na tej točki je Merleau-Ponty kritik tako kartezijanskega racionalizma kot behaviorističnega empirizma. Slovenska izdaja je opremljena z obsežno študijo dr. Janeza Strehovca.

Recenzije

»Pontyjev empirični subjekt je v svoji epistemološki vlogi začetek in baza fenomenološke raziskave. V njem ni mesta za Husserlovo čisto transcendentalno subjektiviteto, ki je za Pontyja plod domišljije, izvedba epoche pa je nesmiselna, saj ta metoda odstrani tisto, kar je nujno konstitutivno za razumevanje zaznavajočega subjekta. V tem je le drobec razlike med fenomenološkima metodama teh dveh filozofskih velikanov in ločevanjem njunega razumevanja fenomenologije. (Domen Mohorič, www.radiostudent.si)«

O avtorju

Maurice Merlau-Ponty (1908 – 1961) se je rodil v Rochefortu v Franciji. Velja za eno ključnih imen francoske filozofije. Bil je predstavnik eksistencializma, predvsem zaradi povezanosti z Jean-Paul Sartreom in Simone de Beauvoir.

Več o avtorju