Skip to content

Fragmenti o prišleku

Avtor: Lojze Kovačič

Del zbirke: Posebne izdaje

Kategorija: Razprodane knjige


  • leto izida: 2008
  • št. str.: 472
  • isbn: 9789612421953
  • cena: 19,99 EUR
  • leto izida: 2008
  • št. str.: 472
  • isbn: 9789612840334
  • cena: 14,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Mateja Komel Snoj v knjigi vstopa v »bralski pogovor« z avtorjem in njegovo literaturo. Na poti skozi Kovačičevo življenje, kakor je popisano v njegovih tekstih (romanih, novelah, »razglednicah«, spominskih/dnevniških zapisih in esejih), se ustavi ob njegovem zgodnjem, baselskem otroštvu, očetu, materi in drugih družinskih članih, prihodu v novo domovino z vstopom v drug jezik, mladeništvu in prvih literarnih druženjih, trenutku, ko je s svojim pisanjem povzročil eno najodmevnejših literarnih (kulturniških) afer, času med »sanjami in resničnostjo« in umirjanju v zrelih letih. Vmes so postaje, ki razkrivajo piščevo razmerje do smrti, Boga/transcendence, jezika, (literarnega) ustvarjanja in, ne nazadnje, pisanja za mlade in pedagoškega dela z njimi. Odlomke iz Kovačičeve literature, ki razprejo zgodbo njegovega življenja – knjiga pušča odprto pot izvirni literarni govorici, zato poglavja začenjajo kar se da kratki napotitveni uvodi –, spremljajo spominski zapisi nekaterih piščevih sorodnikov, sodobnikov in »pravih bralcev« njegove literature ter obsežen izbor slikovnega gradiva.

Recenzije

»Knjiga sledi temeljnim pisateljevim življenjskim postajam in odpira ključne tematske obsesije njegovega ustvarjanja, ki se vseskozi vrtijo okrog položaja ranljivega posameznika v kaotičnem času. (Biblos)«

O avtorju

Lojze Kovačič (1928−2004) je ne samo po anketnih preverjanjih, opravljenih ob milenijski vročici, ampak tudi s širšim soglasjem poznavalcev slovenske literature vodilni mojster pripovedne proze dvajsetega stoletja. Ob njegovih romanih pa ne gre prezreti tudi navidez drugotne, esejistične dejavnosti. Slovenski, evropski in svetovni klasik.

Več o avtorju