Skip to content

Francoska revolucija

Avtor: Georges Lefebvre

Prevod: Vera Troha

Del zbirke: Koda

Kategorija: Razprodane knjige, Prevodno leposlovje, Humanistika in družboslovje


  • leto izida: 2007
  • št. str.: 365
  • isbn: 9789612421137
  • cena: 15,00 EUR

O knjigi

Glavni odliki življenjskega dela Georgesa Lefebvreja Francoska revolucija sta na eni strani njegovo izjemno eruditstvo, na drugi pa zelo sproščen slog. Knjiga ponese bralca v stoletje pred francosko revolucijo in ga popelje skozi izjemno plastičen, s številnimi detajli podprt oris tedanje Evrope, njenih gospodarskih, kulturnih in političnih tokov, ki so končno privedli do izbruha revolucije. Lefebvre dejansko ne popisuje dogodkov, ampak njihova gibala, vzroke in konstrukcije. Osebe, ki so igrale v historičnih procesih pred in med izbruhom revolucije osrednjo vlogo, povezuje v mrežo intrig, interesov, odvisnosti in vpliva. S tem pa ne prikazuje zgolj Evrope in njenih kolonij 18. stoletja, marveč na osnovi edinstvenih zgodovinskih dogodkov vzpostavlja case study za kasnejše in predhodne revolucionarne preobrate.

Recenzije

»Knjiga enega najvplivnejših francoskih zgodovinarjev (1877–1959) s svojim večplastnim, sintetičnim in eruditskim pristopom sega daleč prek svojega naslova. V stostranskem uvodu širokega zamaha avtor pred nas raztegne svetovni plato idej, znanja, ekonomije, politike in drugega v času pred francosko revolucijo in nazorno pokaže, zakaj, kam in kako se je v skladu z vsemi temi okoliščinami nekdanje središča sveta, ki je bilo v Sredozemlju, ob kolonizacijskih procesih premaknilo na zahodno evropsko obalo. V okvir tedanjega svetovnega dogajanja pa potem spretno postavi Francijo in upor aristokracije v njej ter kasnejšo zmago njene buržoazije. Vse to je skupaj z ekonomsko krizo postavilo temelje za izbruh ljudske revolucije in vsega, kar se je tudi v Evropi dogajalo kasneje. Pri tem ga ne zanimajo toliko dogodki sami, temveč osebe, njihovi motivi, spletke, zveze in povezave, ki so bili sami vzroki za določene premike ali pa so povzročili njihovo sproženje. Če ste bili tudi vi eden tistih, ki vam je faktografsko koncipirano osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje zamerilo zgodovino, potem je branje Lefebvra vsaj enako odrešujoče kot prebiranja Braudela (ki je ozdravil mene), še enega velikega francoskega zgodovinopisca, ki pa mu je bil oder ves svet. Knjiga je prvič izšla leta 1930, izid sedme (pregledane in dopolnjene) izdaje skoraj šestdeset let kasneje, na kateri temelji prevod, pa dokazuje, da gre za vitalno in še vedno referenčno delo. (Samo Rugelj, Bukla)«

O avtorju

Georges Lefebvre (6. avgust 1874 - 28. avgust 1959) je bil francoski zgodovinar , najbolj znan po delu francoske revolucije in kmečkega življenja. Izgovarjal je izraz »zgodovina od spodaj«, ki so jo kasneje popularizirali britanski marksistični zgodovinarji, in besedno zvezo »smrtno listo starega reda«, ki opisuje Veliki strah leta 1789. Med njegovimi najpomembnejšimi deli je bila knjiga iz leta 1924 Les Paysans du Nord obesek la Révolution française ("Kmetje s severa med francosko revolucijo"), ki je bil rezultat 20-letnih raziskav o vlogi kmeta v revolucionarnem obdobju.

Več o avtorju