Skip to content

Ideologi in oporečniki

Avtor: Janko Kos


  • leto izida: 2015
  • št. str.: 219
  • isbn: 9789612841065
  • cena: 24,00 EUR

O knjigi

V Ideologih in oporečnikih avtor opisuje čas razgibanega dogajanja na področju publicistične dejavnosti, tako tudi nastanek revije Beseda, njeno delovanje in ukinitev v letu 1957. Avtor opredeli konec izhajanja omenjene revije kot začetek boja med oporečniki in ideologi ter to podrobno analizira tudi ob predstavitvi nadaljnjega razvoja oporečniške publicistike ob Reviji 57 in predvsem ob Perspektivah. Janko Kos kot eden izmed predstavnikov »kritične generacije« oriše tudi širše politično dogajanje okrog aretacij Jožeta Pučnika in podrobneje pojasnjuje njegovo vlogo med sodobniki.

Recenzije

»Moč Kosovega spominjanja je v postopku, ko nam na primerih posameznosti oriše duh časa, se pravi ideološki okvir komunističnega režima v petdesetih in šestdesetih letih.«
-(Mladina).

»Kos se s tem pisanjem pridružuje Andreju Inkretu, Ivu Svetini in Tarasu Kermaunerju, ki so razhajanja in približevanja že popisali, njegovo videnje, napisano v treznem in z dejstvi podprtem slogu, pa je dragocen prispevek k razumevanju večpomenskega in dinamičnega kulturnega dogajanja od petdesetih let do danes.«
-(3. program Radia Slovenija).

O avtorju

Janko Kos (1931) je literarni zgodovinar in teoretik, pripadnik povojne, tako imenovane kritične generacije, med drugim je bil (so)urednik revij Beseda in Perspektive ter sodelavec Odra 57. V letih 1970–1998 je bil profesor na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo ljubljanske Filozofske fakultete. Je avtor številnih knjig in razprav s področja literarne teorije ter zgodovine, estetike in filozofije.

Več o avtorju