Skip to content

Jamnica

Avtor: Prežihov Voranc

Del zbirke: Beletrina

Kategorija: Slovensko leposlovje, Roman


  • leto izida: 2010
  • št. str.: 519
  • isbn: 9789612423032
  • cena: 39,00 EUR
  • leto izida: 2010
  • št. str.: 519
  • isbn: 9789612424510
  • cena: 7,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

V Jamnici je Prežihu uspelo naslikati prepričljivo podobo časa v letih 1920–1930. Gre za leta korenitih družbenih sprememb, tako socialnih, političnih kot tudi ekonomskih, kar je korenito zamajalo tudi sistem družbenih in osebnih vrednot. Vse ostreje je namreč prihajalo do trkov med konservativnim, katoliškim svetovnim nazorom, ki mu je še vedno pripadal velik del tedanje kmečke in politične elite, ter porajajočo se množico delavstva, ki se je rekrutirala iz vrst propadlih kmetov in novih priseljencev v mesta, ki so iskali delo v industrijskih obratih. Vse to človeško vrenje, vzpone in padce je Voranc umestil v svoje romaneskno okolje Jamnice, ter skozi usode številnih likov prepričljivo ubesedil slovenski in tudi širši srednjeevropski trenutek, katerega odmev je slišati še danes.

Recenzije

»Četudi Prežih tu ni tisti zame »tipični« Prežih, se Jamnico da brati. In pozor, to trdi oseba, ki je sicer alergična na vse mogoče anahronizme, starinskega duha in/ali jezik in preživeta dela. Jamnica ni preživeta in morda nikoli ne bo. Četudi iz nje vstaja svet, ki nam je danes tuj: svet boja za zemljo, kjer je »grunt« vse in drugo ne šteje nič, tudi krvne vezi ne (ko je treba, denimo, lastnega brata vreči na cesto, da le ne bi dobil dela dediščine). Če nam je to nerazumljivo, nam bo morda toliko bolj razumljiva problematika zadolževanja in gospodarske krize, ki vznikne nekje na sredini knjige. Skratka: kot se pogosto zgodi pri velikih delih iz preteklosti, nas tudi to osupne z neko dvojnostjo: po eni strani iz njega govori preteklost, nekaj, kar nam je tuje in temačno, obenem pa nam meni nič tebi nič »servira« resnice, ki so nam danes tako domače, da smo prepričani, da smo jih iznašli sami. (majashriba.blogpost.siol.net)«

O avtorju

Prežihov Voranc - Lovro Kuhar (1893–1950) velja za najpomembnejšega prozaista slovenskega socialnega realizma. Glavnina njegovih del, tako v novelistični kot v romaneskni zvrsti, je nastala v obdobju med obema vojnama. Bil je aktivno vpleten v družbene in politične preobrate, dejavno udeležen že v prvi svetovni vojni, nato je sodeloval pri agitaciji za slovensko stran v koroškem plebiscitu in kasneje v evropskem komunističnem gibanju, zaradi česar je emigriral, večkrat pa je bil tudi zaprt. Temelj Prežihovega pripovednega sveta je posameznik kot del skupnosti, predvsem pa velja Prežih za pisatelja, ki je slovenskim bralcem odkril koroško pokrajino. Njegovi romani Požganica, Jamnica in Doberdob prikazujejo usode ljudi v času zgodovinskih premikov in predstavljajo spoj realističnega romana ter tradicije ljudskega pripovedništva.

Več o avtorju