Skip to content

Jezikovna podoba negativnih čustev

Avtor: Agnieszka Bedkowska Kopczyk

Prevod: Tatjana Jamnik

Del zbirke: Posebne izdaje

Kategorija: Razprodane knjige, Prevodno leposlovje


  • leto izida: 2004
  • št. str.: 277
  • isbn: 9789616446686
  • cena: 15,00 EUR

O knjigi

Knjiga obravnava jezikovno sliko negativnih čustev v slovenščini in je razdeljena na dva dela: prvi odkriva načine konceptualizacije in jezikovnega izražanja negativnih čustev, kot so npr. jeza, bes, odpor, sovraštvo (ter tem podobna čustva), v drugem delu pa se avtorica osredotoči na raziskovanje konceptualne strukture sovraštva. Jezikovno gradivo, na katerem je povečini zasnovana raziskava, so metafore vsakdanjega jezika, torej konvencionalni jezikovni izrazi, ki jih uporabljamo tako rekoč na vsakem koraku, ne le v leposlovju. Knjiga je namenjena jezikoslovcem, komparativistom in prevajalcem, oziroma vsem, ki se ukvarjajo z raziskovanjem slovanskih jezikov in literature. Knjiga je prva tovrstna raziskava v slovenščini.

Recenzije

»S pomočjo etimoloških in pragmatičnih principov najdeva povezave pojma mržnja z besedno družino mraziti, ko poveže idejo mraza in odpora do mrzlega, in obudi zastareli glagol nenavideti v zvezi nenavideti soseda - t.j. ne hoteti videti, se pravi: sovražiti. Knjiga torej, ki proučuje oblike, s katerimi jezik udejanja sovraštvo. (Bernard Nežmah)«

O avtorju

Agnieszka Bedkowska-Kopczyk je profesorica na oddelku za slovanske študije Univerze v Gradcu.

Več o avtorju