Skip to content

Knjiga za lahkomiselne ljudi

Avtor: Ivan Cankar


  • leto izida: 2009
  • št. str.: 190
  • isbn: 9789612422165
  • cena: 19,99 EUR
  • leto izida: 2009
  • št. str.: 190
  • isbn: 9789612424138
  • cena: 7,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Takoj po izidu je Knjiga za lahkomiselne ljudi (1901), ki zaznamuje prelom v Cankarjevem ustvarjanju, izzvala najrazličnejše odzive, od navdušenih pohval do popolnega odklanjanja. Cankarju so očitali bogoskrunstvo, nizkotnost, nihilizem, pesimizem, ničejanstvo, anarhizem, socializem ... V tej zbirki kratke proze, polni humorja in samoironije, pisatelj ustvarja galerijo portretov in karikatur, raziskuje različne tipe svojih sodobnikov in jih razvršča pod »povečevalnim steklom«. Cankar ustvarja večdimenzionalno, kolikor se le da celostno podobo življenja in pri tem vedno pokaže drugo stran medalje: zločinec se spremeni v vodjo, revolucionar postane filister, hladni idealistični znanstvenik postane strasten in celo banalen zaljubljenec, hudič in Bog menjata mesti, v njegovem junaku lahko prepoznamo tako avtorja kot bralca.

Recenzije

»Devet krajših zgodb (črtic) in ena malo daljša (novela) so uvod v njegovo veliko literaturo. Splača se prebrati tudi informativno spremno besedo ruske slovenistke Anne Bodrove.« (P.K., Delo) »Če je kdo kdaj obvladal slovensko nevezavo besedo, je to naš Cankar, ki ga lahko, kot pretežno v vsaki njegovi knjigi, kot mojstra sloga hvalimo nemala v vsaki povedi.« (M., Radio Študent)«

O avtorju

Ivan Cankar (1876 – 1918) se je rodil v Vrhniki. Velja za enega največjih slovenskih pisateljev. Njegova pesniške zbirka Erotika pomeni začetek slovenske moderne. V drugi polovici svojega življenja se je posvečal pisanju proze in dramatike, ki so ju zaznamovali romantika, naturalizem, simbolizem in impresionizem.

Več o avtorju