Skip to content

Koran

Prevod: Mohsen Alhady, Margit P. Alhady

Del zbirke: Posebne izdaje

Kategorija: Humanistika in družboslovje


  • leto izida: 2014
  • št. str.: 608
  • isbn: 9789612429676
  • cena: 68,00 EUR

O knjigi

Korán (al-Qur'an, Recitiranje, Branje) je temelj islama, najmlajše svetovne vere, ki pa je že več kot petnajst stoletij vidno prisotna v svetovni zgodovini in v stremljenjih sveta po večnosti. Po svoji obliki je Korán knjiga v arabskem jeziku, ki so ga govorili v 7. stoletju v Meki in Arabiji. Korán na svojih straneh zaobjema sto štirinajst poglavij različnih dolžin in je tematsko zelo raznolika knjiga, ki govori o Bogu, človeku, svetu, naravi, življenju, smrti, o dobrem, zlu, o končni naravi stvari, o mejnih stanjih vseh stvaritev, skratka, Korán sporoča Velike Vesti o večnosti in času. Prevajalca, Mohsen Alhady in Margit P. Alhady, sta stremela k versko, to je pomensko ustreznemu prevodu, ki jasno in nedvoumno predstavlja ortodoksno islamsko tradicijo in ji v ničemer ne nasprotuje. V ta namen sta arabske besede, besedne zveze in raznovrstne pomene v Koránu sproti preverjala z Mohámedovimi hadisi in z različnimi tafsirji priznanih islamskih verskih učenjakov. Pričujoča slovenska izdaja Korána je nastajala kar deset let in je prvi slovenski prevod, ki je nastal po arabskem izvirniku.

Recenzije

»Ta prevod oziroma »interpretacija« bo slovenskemu bralcu, ki se bo knjige lotil iz religioznih vzgibov, kot tudi tistemu, ki se je bo lotil iz laičnih, vsebino predstavila v bolj pristni luči, mimo njega pa ne bo mogel noben kasnejši slovenski prevod.« (Igor Bratož, Delo)«