Skip to content

Krogi na vodi

Avtor: Peter Semolič


  • leto izida: 2000
  • št. str.: 88
  • isbn: 9879616356060
  • cena: 8,35 EUR

O knjigi

Pesmi, v katerih se prežemajo mnoge lastnosti, posebnosti in vrednosti njegove dosedanje poezije in odpirajo nova obzorja pesnjenja o peklenskih in rajskih trenutkih življenja ter razodeva tako mrzla, temna pošastnost kot tudi svetla, topla lepota sveta, nas prepričujejo, da se je Semolič »izmojstril v pesnjenju« in dokončno našel dom »med verzi«, v katerih ljubezen govori v dvojini, smrt pa v ednini. Bralec se skupaj s pesnikom, ki mu kaže pot »v pokrajino onkraj besed«, začne zavedati, da smo ljudje »kot utrinek«. »Begotni, a resnični.« Še posebej pa tega, da se vsaj »za hip zalesketamo v bivanju«. Prav s tovrstnim lesketom so pozlačene mnoge pesmi v knjigi Krogi na vodi.

Recenzije

»Semolič tokrat kar za nekaj svojih pesmi uporablja pesniški tloris kitičnega razporeda v nacionalno zaznamovani sonet. Ker pa te Semoličeve sonetolike pesmi sploh niso rimane ali se njihovi verzni konci tudi kako drugače evfonično ne stikajo, predvsem pa ker te sonetoidne pesmi niso strukturirane s sicer skoraj nujnima dvema sonetnima prelomoma, ko se recimo menjava pripovedna perspektiva ali kaj drugega, samo zaradi te takoj opazne verzne razdelitve in njihovega števila še ne bi mogli slepo predvidevati, da so te pesmi res soneti. (Mihael Bergant, www.mladina.si)«

O avtorju

Peter Semolič (1967, Ljubljana) je pesnik, prevajalec in avtor radijskih iger. Izbor njegovih pesmi je bil leta 2004 preveden za Sarajevske zveske, leta 1997 pa je bil eden od avtorjev slovensko-francoske knjige Štirje slovenski pesniki, skupaj z Danetom Zajcem, Nikom Grafenauerjem in Vero Pejović. Njegova poezija je prevedena v več tujih jezikov. Prejel je več nagrad, med njimi Jenkovo nagrado, nagrado Vilenica in nagrado Prešernovega sklada.

Več o avtorju

Druge knjige tega avtorja