Skip to content

Krščanska snovnost

Avtor: Caroline Walker Bynum

Prevod: Jedrt Maležič

Del zbirke: Koda

Kategorija: Humanistika in družboslovje, Razprodane knjige


  • leto izida: 2013
  • št. str.: 360
  • isbn: 9789612425975
  • cena: 29,00 EUR

O knjigi

V poznem srednjem veku, v letih med 1150 in 1550, je vedno več evropskih kristjanov romalo na kraje, kjer naj bi snovni predmeti, podobe, relikvije itd. oživeli in se premikali, krvaveli, jokali ali se drugače preobražali. Tovrstni pojavi, ki jih po mnenju avtorice ne gre razumeti dobesedno, so bili do 15. stoletja v samem osrčju religiozne prakse in razprav, saj so kristjane hkrati izzivali k vedno pogostejšemu srečevanju s čudežno snovnostjo in k zatekanju v ponotranjeno pobožnost, ki zavrača snovne objekte čaščenja. V knjigi Krščanska snovnost avtorica Caroline Walker Bynum opisuje čudežne pojave, razpravlja o problemih, ki so jih ti zastavljali tako cerkvenim oblastem kot tudi običajnim vernikom, in načenja osnovne znanstvene ter religiozne domneve o materiji, ki se skrivajo v ozadju množičnih pojavov čaščenja snovnosti. Obenem analizira razcvet religiozne umetnosti v poznem srednjem veku in utemeljuje stališče, da so umetnine na svojo snovnost opozarjale na pretanjen način, ki pojasnjuje oživljanje podob, hkrati pa tudi sovražnost ikonoklastov. Slednji naj bi prav z uničevanjem nabožnih podob dokazovali njihovo moč. Študija Caroline Walker Bynum, ki obravnava krščansko kulturo kot paradoksno potrjevanje slave in grožnje naravnega sveta, nakazuje novo pot k razumevanju ozadja reformacije v 16. stoletju, tako protestantske kot katoliške. Ker presega kulturne študije o telesu, Bynumova trdi, da je treba zahodni odnos do telesa in do osebe umeščati v kontekst spreminjajočih se konceptov materije same. Njeno raziskovanje ima široke teoretične posledice, saj predlaga nov pristop k proučevanju snovne kulture in verske prakse.

Recenzije

»Stvari imajo razne vrste moči in kadar si jih izmenjujemo, denimo v obliki daril, s tem ustvarjamo družbene, čustvene in religiozne vezi. Če pa »so ukradene ali uničene, pomenijo nespoštovanje in zmagoslavje nad tistimi, ki so ostali brez njih«. Tudi zato je bilo zelo pogosto, da so vojnim osvajanjem določenih območij sledila obsežna uničevanja objektov, predmetov, spomenikov, zapisov itn., ki so na taistih območjih predstavljali neko religijo. Caroline Walker Bynum (1941), ameriška raziskovalka srednjega veka je s Krščansko snovnostjo, prvim prevodom kakega njenega dela pri nas, napisala monografijo ravno o materialnih religioznih predmetih, kot so podobe, relikvije itn., ki so se v obdobju med 12. in 15. stoletjem začeli intenzivno fizično spreminjati, torej jokati, krvaveti itn., kar je spodbudilo množična romanja vernikov na te kraje. Knjiga tako po eni strani analizira čudežnost teh pojavov, po drugi pa raziskuje, zakaj je ravno v tem času prišlo do razcveta religiozne umetnosti, kar je privedlo tudi do njihovega sovraštva in posledičnega uničevanja. Delo o materialni podobi religije.(Samo Rugelj; Bukla)«

O avtorju

Caroline Walker Bynum (1941, Atlanta, ZDA) je medievalistka, zaslužna profesorica na Univerzi Columbia, kjer poučuje še danes, in profesorica na Inštitutu za napredne študije v Princetonu v New Jerseyju. Bila je prva ženska, ki je prejela najvišji akademski naziv na Univerzi Columbia. Leta 1996 je službovala kot predsednica Ameriškega zgodovinskega združenja.

Več o avtorju