Skip to content

Lenoba

Avtor: Manfred Koch

Prevod: Seta Knop

Del zbirke: Koda

Kategorija: Humanistika in družboslovje, Razprodane knjige


  • leto izida: 2013
  • št. str.: 129
  • isbn: 9789612428976
  • cena: 19,00 EUR
  • leto izida: 2013
  • št. str.: 129
  • isbn: 9789612429331
  • cena: 12,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Za Sokrata je bila lenoba še življenjski ideal. Temu nasproti stoji krščanski ora et labora. Z novoveškim vzponom tehnike in industrializacije ter uveljavitvijo protestantske etike lenoba doživi demonizacijo, postane greh, delo pa brezprizivna dolžnost. Ena osrednjih zagat naše dobe je imperativ nenehnega, neutrudnega dela. Manfred Koch ta imperativ v svoji zabavni in nadvse poučni knjigi analizira in ga umešča v zgodovinsko perspektivo. Ob obravnavi mitov o brezdelju, iznajdbe pridnega človeka in lenobe kot kritike civilizacije se ustavlja tudi pri lenobnih junakih moderne literature. Imena, ki zaznamujejo njegovo pot po zgodovini lenobe, so zlasti Diogen iz Sinope, Heziod, Vergil, Rousseau in Kant.

Recenzije

»Brezdelje, lenarjenje ali na kratko lenoba je v popolnem kontrapunktu z današnjim življenjem, ki stavi na totalno delavnost in angažiranost v vsakem trenutku budnega življenja. Koch (1955), filozof in literarni kritik, v pričujočem delu s študijem preteklosti pa ugotavlja, da je imelo nedelo do začetka novega veka kulturno višji status kot delo. Pomembnost prostega časa po načelu, da naj bi bil človek zjutraj lovec, opoldne ribič, popoldan pa filozof, je naposled izginila z uveljavitvijo kapitalistične delovne etike, ki je poveličevala gospodarsko rast, ki je predmoderne družbe niso poznale, saj so proizvajale le toliko, kolikor so potrebovale za preživetje. Lenoba je duhovita in domišljena kritika sodobnega življenja, ki svojem pehanju po čim več, na koncu išče uteho v Böllovi briljantni domislici iz zgodbe Anekdota o upadanju delovne morale (sicer ponovitvi antične anekdote med Diogenom in Aleksandrom Velikim), ko turist nagovarja počivajočega ribiča k podjetniški aktivnosti, ki bo imela potem, ko bo bodoči posel pripeljal na dovolj visoko raven, za končni rezultat ravno to, kar ribič počne že sedaj: lenobno počiva. (Samo Rugelj; Bukla)«

O avtorju

Manfred Koch (1955, Stuttgart, Nemčija) je filozof, germanist, literarni kritik in esejist, profesor na univerzah v Tübingenu in Baslu. Je avtor, soavtor oziroma urednik več kot desetih knjig in že leta reden feljtonist v časopisu Neue Zürcher Zeitung ter sodelavec kulturnega programa nemškega radia SWR2. Lenoba je njegovo prvo delo, prevedeno v slovenščino.

Več o avtorju