Skip to content

Medijski arhiv

Avtor: Bilwet Agentur, Skupina avtorjev Agentur BILWET

Prevod: Tanja Mlaker

Del zbirke: Koda

Kategorija: Humanistika in družboslovje


  • leto izida: 1999
  • št. str.: 336
  • isbn: 9789616211826
  • cena: 2,00 EUR

O knjigi

Pisanje Agentur Bilwet, skupine, ki nastopa in piše tekste kot en sam poliperspektivni skupinski avtor, odlikuje brezkompromisen pristop k številnim problemom, katerih teoretična rešitev mora nujno izhajati iz prakse. To še posebej velja na področju kritične konceptualizacije medijev, ki zarisuje formalni okvir pričujoče knjige. Medijski arhiv je zbirka esejev, ki mestoma že prestopajo meje nemediiranih manifestov, zaklinjanj, poetičnega diskurza in razjedajoče žive aktualnokritične misli, ki se ne ustavi niti pred tako občutljivo in aktualno temo, kot je polpretekla vojna na Balkanu.

Recenzije

»Arhiv! Ne moremo iskreno čutiti z njim. A je filološka in prašna stvar, ki nikogar ne zanima; Celo Nietzchejev arhiv - komu je znan. Kdo ga je že obiskal, je koga navdušil? Gottfried Benn«