Skip to content

Množica in moč

Avtor: Elias Canetti

Prevod: Mojca Kranjc

Del zbirke: Koda

Kategorija: Razprodane knjige, Prevodno leposlovje, Humanistika in družboslovje


  • leto izida: 2004
  • št. str.: 461
  • isbn: 9789616446853
  • cena: 19,99 EUR

O knjigi

Množica in moč je osrednje filozofsko delo Eliasa Canettija, Nobelovega nagrajenca, čigar dela so naletela na sijajen sprejem po vsem svetu, tudi pri slovenskih bralcih. Množica in moč je obsežna študija dveh ključnih pojavov sodobnega časa. Že kot mladostnik se je avtor ob tedaj porajajočem se nacizmu živo zanimal za mehanizme, ki usmerjajo množice. Canetti daje odgovor na vprašanje, zakaj množice v določenih obdobjih prično slepo slediti diktatu kakega tirana, religioznih institucij ali določenega svetovnega nazora. In zakaj po drugi strani te iste množice hkrati razvijajo avtonomne dinamike, ki jih privedejo do revolta proti obstoječim institucijam oblasti, do mobilizacije proti določenim segmentom družbe (recimo etničnim ali religioznim manjšinam) in do prevzema oblasti. Canetti postavlja osrednjo tezo knjige, da je vsako dejanje moči, vsak ukaz, v globini povezano z grožnjo smrti. Smrt postaja s tem temeljno gibalo moči, njen nenehni generator in končno največja grožnja. Ta izjemno berljivo napisana knjiga je namenjena široki bralni publiki na eni strani, na drugi pa je nepogrešljiva lektira za vse intelektualno zahtevnejše bralce, kot tudi študente humanističnih ved, še posebej sociologije, politologije, filozofije, mednarodnih odnosov in kulturologije.

Recenzije

»Kako torej ven iz sveta, če si nekoliko sposodim Baudelaira? Po Canettijevem mnenju je možen izhod ustvarjalna samota, ki pa je lahko odgovor le za redke. Večje razumevanje sveta samo po sebi tudi še ne pomeni lažjega krmarjenja skozi vsakdanjik, morda je edina tolažba to, da se nam uspe vsaj deloma odtegniti največji bojazni, s katero Canetti začne svojo knjigo: Ničesar se človek ne boji bolj kot dotika neznanega. In komu bolj usodno grozi ta dotik kot tistemu, ki je izgubil skromnost in misli, da sme prezreti drugega? (Tanja Lesničar Pučko, www.dnevnik.si)«

O avtorju

Elias Canetti (1905 – 1994) se je rodil v Ruščuku v Bolgariji. Pisal je predvsem v nemškem jeziku, zato ga mnogi uvrščajo med nemško govoreče pisatelje. Za svoje literarno delo je leta 1981 prejel Nobelovo nagrado za književnost.

Več o avtorju

Druge knjige tega avtorja