Skip to content

Mož s kovčkom

Avtor: Luigi Pirandello


  • leto izida: 2010
  • št. str.: 615
  • isbn: 9789612423360
  • cena: 49,00 EUR

O knjigi

Mož s kovčkom prinaša šestdeset novel (večino prvič prevedenih v slovenščino) italijanskega klasika Luigija Pirandella. Avtor se je leta 1922 odločil, da bo vse novele zbral in uredil v enoten knjižni korpus – zbirko z naslovom Novele za eno leto, ki zajema kar 244 novel. Pirandellove novele zasedajo danes osrednje mesto v njegovem pripovedništvu. Dvainštirideset let loči prvo objavljeno zgodbo »Bajtica« (1894) od novele »Posledice prekinjenih sanj«, ki jo je Pirandello napisal dva dni pred smrtjo, 10. decembra 1936. V slovenskem izboru je viden pisateljev razvoj od šole verizma in naturalizma Giovannija Verge in Giovannija Capuane do modernističnega absurda Pirandellovih sodobnikov, kot so Franz Kafka, Marcel Proust in Virginia Woolf. V novelah so pogosto obravnavane družinske zgodbe. Zelo redko se zgodi, da bi se uresničila srečna ljubezenska zveza. V zvezah in družinah, o katerih pripoveduje Pirandello, je vedno kaj narobe: srečujemo bolnike, ohromele matere, pogosto pa je bolnica žena ali zaljubljena nevesta.

Recenzije

»Pirandello (1867–1936) seveda velja za enega najpomembnejših italijanskih dramatikov, dobro znan je tudi pri nas, poleg tega pa gre tudi za pomembnega pisatelja, čigar novele tvorijo osrednji del njegovega pripovedništva. V obsežnem izboru, ki prinaša približno četrtino vsega njegovega novelističnega opusa (60 novel od 244, ki jih je zbral pod naslovom Novele za eno leto), napisanega v več kot štiridesetletnem obdobju od 1894 pa do 1936, so najpogostejša tema družinske, zakonske in ljubezenske zgodbe, ki lahko le s težavo upajo na srečen konec oziroma razrešitev. Ženske imajo v teh zgodbah pogosto središčno vlogo. Kot ugotavlja prevajalka in avtorica spremne besede Tea Štoka, so po navadi v težjih situacijah, se »ne poročijo z moškim, ki so ga ljubile in ga bodo morda še naprej ljubile, in čeprav so bolne in izdane, prevarane, dahnejo tik pred smrtjo 'ne' in nato umrejo«. Moški pa so večinoma množica pasivnih in domišljavih osebkov, ki jim življenje po navadi prvim nastavi prepreko, ob katero se bodo nedvomno spotaknili. Pirandello se je pri svojem pisanju naslanjal na razne literarne smeri in zglede (Kafka, Woolf, Proust) ter je ustvaril sedaj že klasično kratko prozo. Samo Rugelj«

O avtorju

Luigi Pirandello (Agrigento, 1867 – 1936, Rim). Začel je s poezijo, sledile pa so realistične novele in romani iz življenja preprostih ljudi na Siciliji in v Rimu (Rajnki Matija Pascal (1904), Eden, nobeden in sto tisoč (1926). Slavo je dosegel z dramskimi deli, ki veljajo za začetek modernih struj v evropski dramatiki (Šest oseb išče avtorja (1921), Henrik IV. (1922) in številne druge). Napisal je več kot 40 dram, ki so danes zbrane v obsežen opus Maschere nude (Gole maske).

Več o avtorju