Skip to content

Obraz sežganega

Izbor iz literarnih del

Avtor: Vitomil Zupan

Uredil/la: Aleksander Zorn

Del zbirke: Beletrina

Kategorija: Slovensko leposlovje


  • leto izida: 2019
  • št. str.: 956
  • isbn: 9789612845148
  • cena: 34,00 EUR
  • leto izida: 2019
  • št. str.: 616
  • isbn: 9789612845568
  • cena: 21,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Obraz sežganega Vitomila Zupana je knjiga, ki bo v prerezu izjemnih dogodkov Zupanovih avtobiografskih literarnih del rekonstruirala tok avtorjevega življenja. Namenjena je bralcem, ki šele vstopajo v svet Zupanove proze, kot tudi vsem tistim, ki so z njegovim literarnim ustvarjanjem že dobro seznanjeni, saj iz posameznih odlomkov njegove literature izrisuje svojevrsten dramaturški lok. Izbor odlomkov, pretežno iz del Levitan, Menuet za kitaro in Komedija človeškega tkiva, ter obsežno spremno študijo je pripravil Aleksander Zorn.

Recenzije

»Marsikdo bi rekel: če ne bi imeli Vitomila Zupana, bi si ga morali izmisliti! V resnici je ravno nasprotno: če ga ne bi imeli, si ga ne bi mogli izmisliti. Moral je biti.«
-(Mladina).

»Nikogar drugega ni, ki bi tako kot on vznemirjal predvojno meščansko in povojno ›komunistično‹ Ljubljano,  ki bi s svojo pojavo in zlasti dejanji poosebljal demonskega posameznika, kakršnega je slovenska kulturna srenja dotlej poznala samo iz literature.«
-(Delo o Vitomilu Zupanu).

»Zupan me je treščil v glavo z dobro merjenim krošejem, česa takega v slovenski prozi dotlej nisem bil vajen.«
-(Mitja Čander, Sobotna priloga).

O avtorju

Vitomil Zupan (1914–1987) je bil pisatelj, pesnik, dramatik in esejist. Snov za svoja dela je črpal iz lastnih doživetij in iz literature, ki jo je prebiral. V njegovem širokem in raznovrstnem romanesknem opusu tako izstopajo dela z avtobiografsko noto: Menuet za kitaro, Levitan, Igra s hudičevim repom in Komedija človeškega tkiva

Več o avtorju