Skip to content

Obrazi jezika

Avtor: Andrej E. Skubic


  • leto izida: 2005
  • št. str.: 250
  • isbn: 9789612420376
  • cena: 15,00 EUR

O knjigi

Knjiga se loteva problematike jezikovne zvrstnosti. Jezik ni le sredstvo sporočanja, prilagojeno različnim družbenim nalogam, temveč tudi zelo močno mesto človekove identifikacije in samouresničitve. Zato delitev jezika na sociolekte (govorice družbenih skupin) ravno toliko kot pluralnost jezikovnih substanc pomeni tudi pluralnost družbenih kultur in ideologij. Sociolekti so obravnavani tako z različnih teoretičnih plati (sociologija, socialna psihologija, filozofija, psihoanaliza, semiotika, jezikoslovje) kot v svoji substancialni pojavnosti v živem slovenskem jeziku. Delitev jezika na diskurze odseva raznolikost družbenih ustanov, ki jezik uporabljajo, v njihovem okviru pa nadaljnja delitev na žanre pomeni še delitev na ponovljive situacije, ki jih taka ustanova ustvarja. Za knjigo Obrazi jezika je poleg izrazite teoretske interdisciplinarnosti značilen angažiran, emancipacijski pristop, saj razkrinkava razmerja med dominantno in marginalnimi družbenimi ideologijami, kot so zakoreninjena v različnih jezikovnih predsodkih tudi v slovenski družbi.

O avtorju

Andrej E. Skubic (1967) je pisatelj, dramatik, scenarist, prevajalec in jezikoslovec. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študiral slovenistiko in anglistiko, z nalogo Sociolekti v jezikovni stvarnosti in literarnem delu pa je leta 2003 doktoriral. Njegove knjige so prevedene v vrsto tujih jezikov, za pisateljsko delo pa je prejel tudi nagrado Prešernovega sklada in Župančičevo nagrado. Leta 2019 je za knjigo Babi nima več telefona iz serije Trio Golaznikus prejel nagrado večernica. Za prevajalsko delo je dobil Sovretovo nagrado.

Njegov roman Krasni dnevi se poteguje za naziv najboljšega romana leta 2022, za letošnjega kresnika.

Več o avtorju