Skip to content

Od daleč in blizu

Avtor: Peter Zobec


  • leto izida: 2009
  • št. str.: 185
  • isbn: 9789612422622
  • cena: 12,00 EUR
  • leto izida: 2009
  • št. str.: 185
  • isbn: 9789612425319
  • cena: 7,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Mirjana Borčič je vse svoje življenje posvetila filmu. »Uradno« je diplomirala iz rusistike, a je že v svoji prvi službi kot profesorica in pozneje kot vzgojiteljica v dijaškem domu v svojo pedagoško dejavnost vključevala tudi poglavja o filmu. Začelo se je s pogovori, nadaljevalo z obiski filmskih predstav, skupaj z učenci je iskala poti do filmske umetnosti in odkrivala metode filmske pedagogike. Zelo hitro so njeno delo zaznali kolegi v bivši državi, tako da je bila že kmalu vabljena na posvete in simpozije o filmski vzgoji. Veliko je pisala o filmu in se s svojimi varovanci tudi snemala. Nekateri med njimi so se uvrstili v vrh južnoslovanske kinematografije, mnogim pa je prebujala in bogatila estetsko čutenje, ne da bi pri tem vsiljevala svoje nazore. Njeno delo je dokaj hitro postalo znano tudi onkraj meja nekdanje države. Kot gostja je bila vabljena po skoraj vseh kontinentih, saj so njene raziskave in psihološke metode visoko cenili. Napisala je več knjig. Bila je tudi producentka in dramaturginja šolskih poučnih filmov. Med mnogimi priznanji in nagradami je leta 2007 prejela tudi nagrado Metoda Badjure za življenjsko delo.

Recenzije

»Knjiga-intervju, v filmski maniri opremljena tudi z estetskimi fotografijami glavnih junakov, pri kateri sprašuje Peter Zobec (ob prejetju Badjurove nagrade leta 2006 mu je izšlo memoarsko delo Od Krima do Krima), legendarni slovenski filmar in sodelavec mnogih domačih režiserjev, odgovarja pa Mirjana Borčić, legendarna in vedno entuziastična promotorka filmske vzgoje na Slovenskem (Badjurove nagrado je prejela leta 2007). Knjiga je neke vrste zgodovinska kronika porajanja in razvoja filmske vzgoje na naših tleh, hkrati pa meditativna impresija o filmih in filmskih ljudeh, ki so zaznamovali sogovorca. Po drugi strani pa to delo, kljub desetletjem prizadevanj instiucionalno še vedno precej neurejeno področje filmske vzgoje, kaže na to, da tudi entuziazem velike skupine zagrizenih filmskih pedagogov, ki so pomembno pripomogli k poznavanju filma in filmskega medija povojnih generacij, ni dovolj, če ni na delu tudi dovolj velike politične volje. Knjiga, ki predstavlja prispevek dveh starost slovenskega filma k njegovi zgodovini. Samo Rugelj«

O avtorju

Peter Zobec (1932, Ljubljana) je filmski ustvarjalec in prevajalec. V srbohrvaščino je prevajal slovenke pesnike, kot so Ciril Zlobec, Kajetan Kovič, Dane Zajc in Svetlana Makarovič. Prevajal je tudi prozo, esejistiko in dramatiko, dejaven je bil kot publicist in esejist. Je avtor trinajstih samostojnih kratkih filmov in dokumentarcev. Zobec je soavtor monografije o Boštjanu Hladniku. Leta 2006 je prejel Badjurovo nagrado za življenjsko delo.

Več o avtorju