Skip to content

Od Talesa do tebe

Avtor: Gorazd Kocijančič

Del zbirke: Beletrina

Kategorija: Poezija, Slovensko leposlovje


  • leto izida: 2019
  • št. str.: 260
  • isbn: 9789612845117
  • cena: 24,00 EUR
  • leto izida: 2019
  • št. str.: 214
  • isbn: 9789612845537
  • cena: 16,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Pesnik se zaveda, da se bo njegova pesniška zbirka Od Talesa do tebe marsikomu utegnila zdeti nekoliko čudna. Ni le mešanje književnih zvrsti, žanrski hibrid, ampak zlitje zgodovine filozofije in poezije. Mišljenje ima svoje temeljne poetske razsežnosti, poezija pa zmožnost izražati filozofske uvide in zamisli – zato je pesem lahko »orodje«, s katerim se na poseben način dotikamo preteklosti mišljenja. Apokrifna pesniška zgodovina zbirke Od Talesa do tebe ne vzpostavlja alternative običajnemu načinu historiografije, se pa imaginativno-intuitivno spušča v koren zgodovinopisja. Izjemne pesmi v svoji srčiki trmasto ponavljajo tezo o primatu življenjskega sveta pred teoretskimi abstrakcijami in popredmetenji.

Recenzije

»Ne potrebujemo odpora do novih tehnologij niti zaničljivega odnosa do tradicionalne kulture, ki se je razpasel med mladimi, vsekakor pa novo askezo spričo preobilja informacij, knjig, imen.«
-(Gorazd Kocijančič za MMC).

»Obsežna zbirka pesemskih posvetil znamenitim evropskim mislecem je preplet izjemne erudicije vrhunskega poznavalca in osupljive imaginacije, kjer druga v drugo ne prehajajo le mnogotera miselna obzorja, temveč tudi zgodovina in nadzgodovina. «
-(Dejan Kos, Delo).

O avtorju

Gorazd Kocijančič (1964) je filozof, pesnik, urednik in prevajalec iz 10 jezikov, med drugimi iz grščine, latinščine in hebrejščine. Prevedel Platonova zbrana dela, sodeloval pa je tudi pri standardnem slovenskem prevodu Svetega pisma. Njegova dela so prevedena v angleščino, češčino, ruščino in druge jezike. Za svoja dela je prejel Rožančevo in Sovretovo nagrado ter nagrado Prešernovega sklada.

Več o avtorju